DER RICHTIGE ANFLUG AUF DEN FLUGPLATZ EXCALIBUR CITY.
SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PŘÍLETU NA EXCALIBUR CITY LETIŠTĚ.

 • 5min. vor Erreichen von LKEXCA Blindmeldung auf HATE EXCALIBUR RADIO 122,805 abgeben.
  5 minut před doletem na LKEXCA odeslat hlášení na HATE EXCALIBUR RADIO na frekvenci 122,805.
 • Platzrunde wird nur nördlich geflogen. Platzrundenhöhe 1800ft (548m) AMSL und dabei Blindmeldungen abgeben.
  Okruhy směrovat na server. Výška 1800 stop (548m) nad mořem a být ve spojení.
 • Selbstständiges einteilen der Betriebspiste (12 oder 30).
  Zvolit sám dráhu (12 nebo 30).
 • Selbstständiger Gegen-, Quer- und Endanflug. Dabei Blindmeldungen abgeben.
  Být neustále ve spojení a hlásit pozici.
 • Nach der Landung ist die Piste unverzüglich zu verlassen.
  Okamžitě po přistání opustit přistávací dráhu.
 • Abstellen der Luftfahrzeuge für Besucher bitte nur am nord-östlichen Teil des Flugplatzes (neben KFZ Parkplatz).
  Wir bitten alle Besucher, nicht vor den Hangartoren abzustellen. Diese Parkflächen sind unseren Hangarmietern vorbehalten!
  Letadlo zaparkovat pouze v severovýchodní části letiště (vedle parkoviště pro automobily).
  Žádáme všechny návštěvniky, aby neporkovali před branami hangáru. Tyto parkovací plochy jsou vyhrazeny pro naše nájemníky hangárů!


DER RICHTIGE ABFLUG AM FLUGPLATZ EXCALIBUR CITY.
SPRÁNÝ ODLET Z LETIŠTĚ EXCALIBUR CITY.

 • Selbstständiges einteilen der Betriebspiste (12 oder 30).
  Zvolit sám dráhu (12 nebo 30).
 • Blindmeldung auf HATE EXCALIBUR RADIO 122,805 abgeben.
  Poslat hlášení na HATĚ EXCALIBUR RADIO 122,805.
 • Nach dem Start in die nördliche Platzrunde drehen. Keine Ortschaften überfliegen.
  Platzrundenhöhe 1800ft (548m) AMSL und dabei Blindmeldungen abgeben.
  Po startu směrovat let na severní stranu. Nepřelétat nad městem. 
  Udržovat výšku 1800 stop (548m) nad mořem a odeslat hlášení.


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - VON UND NACH ÖSTERREICH:
DALŠÍ INFORMACE - Z RAKOUSKÉ STRANY:

 • Beim Anflug aus Österreich unbedingt den Platz in Platzmitte queren und dabei die Platzrundenhöhe von 1800ft (548m) AMSL einhalten.
  VORSICHT: 2km süd-östlich von LKEXCA befindet sich der Modellflugplatz MFC Pulkautal!
  při příletu z Rakouska je nutné přeletět náměstí a udržovat výšku 1800 stop (548m) nad mořem.
  POZOR: 2km jihovýchodně od LKEXCA je cvičné letiště MFC Pulkautal!
 • Betriebspiste selbstständig einteilen (12 oder 30) und auf Verkehr und Wind achten.
  Zvolit sám dráhu (12 nebo 30) a dávat pozor na provoz a vítr.
 • Beim Abflug nach dem Start in die nördliche Platzrunde drehen. Auf ATZ Znojmo achten. Keine Ortschaften überfliegen.
  Po startu při odletu směrovat let na sever. Věnovat pozornost ATZ Znojmo. Nelétat nad městy.
 • Danach den Flugplatz in in Platzmitte und in Platzrundenhöhe 1800ft (548m) AMSL queren und dabei Blindmeldung abgeben danach selbstständiges Einfliegen in den Österreichischen Luftraum.
  Poté opustit přistávací plochu středem a ve výšce 1800 stop (548 m) nad mořem podat hlášení, poté samostatně vstoupit do rakouského vzdušného prostoru.
 • Unbedingt das Überfliegen der Ortschaften in Grenznähe vermeiden.
  Vyvarovat se létání nad městy.


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - VON UND NACH TSCHECHIEN:
DALŠÍ INFORMACE - Z ČESKÉ STRAMY:

 • Achtet auf die Aktivität der nördlichen TRA 12-13-14 (beginnt schon im nördlichen Znaim)
  Věnujte pozornost aktivitám na severní TRA 12-13-14 (začíná v severním Znojmě)
 • Achtet auf die ATZ Znojmo (0-4000ft AMSL), teilweise auch Fallschirmsprung-Aktivitäten! Ggf. Kontakt aufnehmen ZNOJMO RADIO 130,590.
  Věnujte pozornost ATZ Znojmo (0-4000 stop nad mořem), a částečně také seskokům! V případě potřeby kontaktujte ZNOJMO RADIO 130, 590.
 • Unbedingt das Überfliegen der Ortschaften Chvalovice und Dyjákovičky vermeiden.
  Vyvarujte se létání nad Chvalovicemi a Dyjákovičkami


PILOTENINFO: WESTLICH VON LKEXCA LIEGT DER NATIONALPARK THAYATAL.
DIE MINDESTFLUGHÖHE VON 1700ft (500m) AGL UNBEDINGT EINHALTEN.
FÜR EIN GUTES MITEINANDER: AM BESTEN DEN NATIONALPARK NICHT ÜBERFLIEGEN!

PILOTNÍ INFORMACE: NA ZÁPAD OD LKEXCA SE NACHÁZÍ NÁRODNÍ PARK PODYJÍ.
VŽDY DODRŽUJTE MINIMÁLNÍ VÝŠKU 1700 STOP (500 m) NAD MOŘEM.
NEJLÉPE PROSÍM NELÉTAT PŘES NÁRODNÍ PARK!


 


FLUGPLATZ EXCALIBUR-CITY ALS DEINE NEUE HOMEBASE?

 • Kein Massenhangar
 • Kein fremdes Rangieren deiner Maschinen
 • Keine Landegebühren
 • Jeder Hangarplatz hat ein separates Tor von 12 Meter.

Kontakiere uns für weitere Informationen


 

 


NÜTZLICHE LINKS, VON PILOTEN FÜR PILOTEN.

 • Aktuelle NOTAM Informationen aus Österreich findest du HIER (Homebriefing Zugang erforderlich)
 • Eine NOTAM Info Karte Österreich findest du HIER 
 • Aktuelle NOTAM Informationen aus Tschechien findest du HIER
 • Übersicht AIRSPACE USE PLAN (AUP) findest du HIER (Unbedingt bei An- oder Abflüge in/aus Richtung Norden beachten - TRA 12-13-14!)
 • Diverse Flugwetterkarten aus Tschechien findest du HIER